Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
72/2021
29.06.2021
Faktúra Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
Ivan Lupták , Lesná 2035/8 , Ružomberok , 034 01
152,40 €
71/2021
24.06.2021
Faktúra zmes. odpad zo stavieb a demolácií, poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
2 332,51 €
18/2021
24.06.2021
Objednávka Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
Ivan Lupták , Lesná 2035/8 , Ružomberok , 034 01
155,00 €
70/2021
22.06.2021
Faktúra Auditorské služby na overovaní účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2020
Ing. Mária Huštáková, Bernolákova 41, Banská Bystrica, 97405
650,00 €
69/2021
22.06.2021
Faktúra Zmesový komunálny odpad, poplatok za odvoz a uloženie odpadu za 05/2021
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
808,88 €
22/2021
22.06.2021
Zmluva Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstevného zberu za komunálne odpady a DSO na rok 2021 (AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o.)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
125,84 €
68/2021
17.06.2021
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby za 6/2021
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 8, 821 08
34,50 €
67/2021
14.06.2021
Faktúra Stravné lístky 3.Q.2021
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, 82015
826,88 €
66/2021
11.06.2021
Faktúra zametanie komunikácií
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
330,90 €
17/2021
08.06.2021
Objednávka Stravné lístky 3.Q.2021
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, 82015
827,00 €
65/2021
07.06.2021
Faktúra dopravné služby vo verej. záujme za 05/2021
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická 62, Ružomberok, 03401
17,12 €
64/2021
07.06.2021
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
3,00 €
63/2021
03.06.2021
Faktúra rekonštrukcia verejného osvetlenia
Jozef Urban - UNI SERVIS, Ľubeľa 525, Ľubeľa, 032 14
1 509,84 €
62/2021
03.06.2021
Faktúra Servisná perióda 06/2021, 1 ks toner Ecodata - HP, 1ks toner Ecodata - CANON
FreeTech services, spol. s r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
102,10 €
61/2021
02.06.2021
Faktúra vedenie účtovníctva 05/2021
TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš, 031 01
200,00 €