Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 (šiesta aktualizácia)

02.04.2020 18:05

Šiesta aktualizácia: „Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2“.

Predmetné usmernenie bude uverejnené aj na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk

PDF