Informácia k vývozu odpadov od 11. januára 2023

10.01.2023 14:45

INFORMÁCIA K VÝVOZU PLASTU+KOVU a PAPIERA - aktualizácia 

Harmonogram vývozu odpadov na január 2023

Posledný zber plastu+kovu z veľkokapacitných kontajnerov na spoločných stojiskách sa uskutoční 11. januára 2023. Posledný zber papiera z veľkokapacitných kontajnerov na spoločných stojiskách sa uskutoční 17. januára 2023. Od tohto dňa už bude prebiehať zber týchto komodít len do vriec. Po týchto termínoch budú veľké kontajnery zo spoločných stojísk stiahnuté. Výnimkou budú obecné nájomné bytovky v Nižných Malatínach, kde zostanú zachované veľké kontajnery. Vrecia na plast+kov a papier boli do každej domácnosti dodané. Každá domácnosť obdržala 2 ks žlté vrecia na plast+kov a 2 ks modré vrecia na papier.

Prvý vrecový zber plastu+kovu z domov prebehne dňa 31. januára 2023. Papier zbieraný do vriec bude vyvážaný prvý krát v mesiaci februáro čom Vás budeme informovať prostredníctvom internetovej stránky obce a obecným rozhlasom. Veľké kartónové krabice nemusíte doma rezať a ukladať do vriec, ale vyložíte ich v deň vývozu papiera poskladané spolu s vrecom alebo nádobou pred svoj dom.

Vo vreciach si budete doma separovaný odpad ukladať až do dňa vývozu zberovou spoločnosťou. Deň vývozu určenej komodity bude uverejnený na internetovej stránke obce aj vyhlásený obecným rozhlasom. V deň vývozu vyložíte plné vrece pred brány svojich domov. Vrecia budú vyvezené a zároveň nahradené prázdnym vrecom, ktoré Vám zberová spoločnosť vloží do brány. Kto chce, môže si domov na svoje vlastné náklady zakúpiť plastové zberové nádoby, a to: pre plasty+kov - žltú plastovú nádobu a pre papier - modrú plastovú nádobu. 

Spoločné stojiská na separovaný zber zostanú zachované len pre komoditu sklo.