Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
103/2013
11.07.2013
Faktúra Príspevok do stav.úradovne na 3.štvrťrok 2013
Mesto Liptovský Mikuláš , Štúrova 1989/41 , Liptovský Mikuláš, 031 01
166,25 €
102/2013
11.07.2013
Faktúra Doprava - zml.o výk.vo ver.záujme
SAD LIORBUS, a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, 034 01
17,12 €
140/2013
10.07.2013
Faktúra Doprava - zml.o výk.vo ver.záujme
SAD LIORBUS, a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, 034 01
17,12 €
101/2013
27.06.2013
Faktúra Pracovné náradie pre nezamestnaných
Krupa Kajo s.r.o IČO: , Dolný kubín, 026 01
120,00 €
100/2013
27.06.2013
Faktúra Vývoz nádob za 5/2013
Ľupčianka, s.r.o., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
57,60 €
99/2013
18.06.2013
Faktúra Poistné budovy nájomného bytu
Alianz slovenská poisťovňa a.s. , Dostojevského rad 4, Bratislava, 815 74
87,08 €
98/2013
18.06.2013
Faktúra Vrátenie preplatku energie
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
-22,97 €
97/2013
18.06.2013
Faktúra Internetové služby
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 8, 821 08
15,98 €
96/2013
18.06.2013
Faktúra Internetové služby
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 8, 821 08
21,50 €
95/2013
18.06.2013
Faktúra Preprava kontajnera
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
41,92 €
94/2013
18.06.2013
Faktúra Doprava a uloženie KO odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
358,68 €
93/2013
18.06.2013
Faktúra Stravné lístky
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, 82015
622,08 €
92/2013
12.06.2013
Faktúra Hlasové služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
31,42 €
91/2013
12.06.2013
Faktúra Doprava - zml.o výk.vo ver.záujme
SAD LIORBUS, a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, 034 01
17,12 €
90/2013
06.06.2013
Faktúra Výmena bojlera v bytovom dome
Vladimír Kubík, Ľubeľa 26, Ľubeľa, 03214
494,59 €