Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
160/2017
12.12.2017
Faktúra Doprava - Zml. o výkone vo ver. záujme
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická 62, Ružomberok, 03401
17,12 €
159/2017
12.12.2017
Faktúra Verejná správa SR - polročný prístup
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. , Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01
48,00 €
158/2017
12.12.2017
Faktúra Servisná perióda december 2017
FREETECH services, spol.s.r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
48,00 €
23/2017
07.12.2017
Zmluva Zmluva o zriadení vecného bremena č. 01560/2017PKZO-B40078/17.00
Slovenská Republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom, Búdkova 36, Bratislava, 81715
55,00 €
157/2017
06.12.2017
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
3,00 €
156/2017
05.12.2017
Faktúra Znalecký posudok
Ing. Miroslav Todák, ul. Čsl. brigády 1611/16, Liptovský Mikuláš, 03101
130,00 €
155/2017
05.12.2017
Faktúra Servisná perióda december 2017
Profi-net, s.r.o, Ul. 1. Mája 709, Liptovský Mikuláš, 031 01
17,65 €
154/2017
05.12.2017
Faktúra Vedenie účtovníctva 11/2017
TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš, 031 01
200,00 €
153/2017
05.12.2017
Faktúra Obecné noviny rok 2018
Impost. spo.s.r.o. , Smrečianska 29, Bratislava, 811 05
67,60 €
152/2017
05.12.2017
Faktúra Použitie špeciálneho vozidla - pretlačenie kanalizačnej prípojky BD 113
Liptovská vodárenská spoločnosť, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 01
102,77 €
22/2017
29.11.2017
Zmluva Zmluva č. 2 /CVČ/2017 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce Malatíny
Mesto Liptovský Mikuláš , Štúrova 1989/41 , Liptovský Mikuláš, 031 01
40,00 €
29/2017
28.11.2017
Objednávka Pretlačenie kanalizačnej prípojky v BD 113
Liptovská vodárenská spoločnosť, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 01
110,00 €
151/2017
21.11.2017
Faktúra Mesačný poplatok Internet Klasik+
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 8, 821 08
18,89 €
150/2017
21.11.2017
Faktúra Odvoz odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
74,38 €
149/2017
21.11.2017
Faktúra Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
597,56 €