Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
18/2017
06.06.2017
Objednávka Objednanie školenia BOZP - aktivačné práce - 1 účastník
Jozef Mikuš - BOZP, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1747/31, Liptovský Mikuláš, 03101
25,00 €
17/2017
06.06.2017
Objednávka Objednanie znaleckého posudku vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov - LV 276
Ing. Miroslav Todák, ul. Čsl. brigády 1611/16, Liptovský Mikuláš, 03101
130,00 €
76/2017
01.06.2017
Faktúra Servisná činnosť 6/2017
Profi-net, s.r.o, Ul. 1. Mája 709, Liptovský Mikuláš, 031 01
17,65 €
75/2017
01.06.2017
Faktúra Vedenie účtovníctva 5/2017
TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš, 031 01
200,00 €
74/2017
01.06.2017
Faktúra Servisná perióda jún 2017
FREETECH services, spol.s.r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
48,00 €
73/2017
30.05.2017
Faktúra Právna pomoc - daň z nehnuteľností
JUDr. Jozef Sotolář - advokát, Južná trieda 1, Košice, 040 01
591,02 €
72/2017
23.05.2017
Faktúra Mesačný poplatok Happy XL
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
26,99 €
71/2017
23.05.2017
Faktúra Nocľažné a daň z ubytovania snem ZMOS
SLOVKARPATIA HOTEL a.s., Bajkalská 25/A, Bratislava, 82503
46,20 €
70/2017
18.05.2017
Faktúra Verejná správa SR polročný prístup
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. , Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01
48,00 €
69/2017
18.05.2017
Faktúra Kontrola hydrantu a tlaková skúška hadice
Ivan Lupták , Lesná 2035/8 , Ružomberok , 034 01
157,10 €
68/2017
16.05.2017
Faktúra Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
458,94 €
67/2017
16.05.2017
Faktúra Odvoz odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
74,38 €
66/2017
16.05.2017
Faktúra mesačný poplatok Internet Klasik
Orange Slovensko a.s., Metodova 6, Bratislava 8, 821 08
18,89 €
65/2017
16.05.2017
Faktúra Preinštalácia programov na nový PC
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/258, Stupava, 900 31
30,00 €
16/2017
16.05.2017
Objednávka Objednávka kontroly 6 ks hydrantov a 6 ks tlakových skúšok hadíc
Ivan Lupták , Lesná 2035/8 , Ružomberok , 034 01
158,00 €