Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
87/2017
21.06.2017
Faktúra Krovinorez MS-4010
Merkur Slovakia s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 03101
603,40 €
86/2017
20.06.2017
Faktúra Mesačný poplatok Happy XL
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
26,99 €
85/2017
15.06.2017
Faktúra Mesačný poplatok Internet Klasik+
Orange Slovensko a.s., Metodova 6, Bratislava 8, 821 08
18,89 €
84/2017
14.06.2017
Faktúra Stravovacie poukážky 3. štvrťrok 2017
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, 82015
663,04 €
22/2017
14.06.2017
Objednávka Stravovacie poukážky 3. štvrťrok 2017
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, 82015
663,04 €
21/2017
14.06.2017
Objednávka Vypracovanie územného rozhodnutia podľa zastavovacej štúdie
3MS Consulting, s.r.o., Bešeňová 191, Liptovská Teplá, 03483
1 500,00 €
20/2017
14.06.2017
Objednávka Vypracovanie zastavovacej štúdie IBV - lokalita KIARTOV
3MS Consulting, s.r.o., Bešeňová 191, Liptovská Teplá, 03483
1 000,00 €
83/2017
13.06.2017
Faktúra Odvoz odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
101,74 €
82/2017
13.06.2017
Faktúra Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
574,67 €
81/2017
08.06.2017
Faktúra Kancelárske potreby
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, Banská Bystrica, 974 05
99,08 €
80/2017
08.06.2017
Faktúra Hlasové služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
3,46 €
79/2017
07.06.2017
Faktúra Znalecký posudok
Ing. Miroslav Todák, ul. Čsl. brigády 1611/16, Liptovský Mikuláš, 03101
130,00 €
78/2017
06.06.2017
Faktúra Vyhotovenie geometrického plánu č. 36735299-60/2017 - cintorín
REAL Liptov s.r.o. , Kapitána Nálepku 2027/12, Liptovský Mikuláš, 031 01
200,00 €
77/2017
06.06.2017
Faktúra Doprava - Zml. o výkone vo ver. záujme
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická 62, Ružomberok, 03401
17,12 €
19/2017
06.06.2017
Objednávka Objednanie vyhotovenia geom.plánu - cintorín parcela KN-C 442
REAL Liptov s.r.o. , Kapitána Nálepku 2027/12, Liptovský Mikuláš, 031 01
200,00 €