Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
56/2018
16.05.2018
Faktúra Mesačný poplatok Internet Klasik+
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 8, 821 08
18,89 €
55/2018
16.05.2018
Faktúra Verejná správa SR - polročný prístup
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. , Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01
65,70 €
54/2018
16.05.2018
Faktúra Znalecký posudok 88/2018
Ing. Miroslav Todák, ul. Čsl. brigády 1611/16, Liptovský Mikuláš, 03101
130,00 €
12/2018
16.05.2018
Objednávka Stravovacie poukážky 3. štvrťrok 2018
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, 82015
826,88 €
11/2018
16.05.2018
Objednávka Služby uvedené v cenovej ponuke č. CP-2018-05-C16278-1
osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, Košice, 04001
36,00 €
10/2018
10.05.2018
Objednávka Kontrola 6 kusov tlakových skúšok požiarnych hadíc
Ivan Lupták , Lesná 2035/8 , Ružomberok , 034 01
108,00 €
9/2018
09.05.2018
Objednávka Revízia 6 hasiacich prístrojov a 6 hydrantov
Ivan Lupták , Lesná 2035/8 , Ružomberok , 034 01
81,00 €
53/2018
09.05.2018
Faktúra Poplatky za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
3,00 €
52/2018
09.05.2018
Faktúra Členský príspevok za rok 2018
Združenie miest a obcí Liptova , Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, 031 42
22,40 €
51/2018
09.05.2018
Faktúra Členský vklad za rok 2018
Združenie obcí stredného Liptova EKOLÓG, 9, Malatíny, 03215
200,00 €
50/2018
09.05.2018
Faktúra Balíček Zákon o obecnom zriadení
PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina, 01001
10,70 €
49/2018
09.05.2018
Faktúra Elektronická príručka - "Správny poriadok v praxi"
Ing. Martina Ďurišová-Trenčiansky vzdelávací servis, Inovecká 1140/22, Trenčín, 91101
13,00 €
48/2018
09.05.2018
Faktúra Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
466,47 €
47/2018
09.05.2018
Faktúra Odvoz odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
23,47 €
46/2018
09.05.2018
Faktúra Odhŕňanie snehu
Fedor Feherpataky, Malatíny 6, Malatíny, 03215
360,00 €