Novinky a udalosti

15.10.2015
  • Harmonogram vývozu separovaného zberu

   26.07.2016 11:00

   Harmonogram  vývozu separovaného zberu v mesiaci september 2018 PDF Harmonogram  vývozu separovaného zberu v mesiaci august 2018 PDF Harmonogram vývozu separovaného zberu v mesiaci júl 201... VIAC

  • Kultúrne podujatia

   28.12.2015 15:15

   Western rodeo PDF Ochutnávka vín PDF Pozvánka na divadelné predstavenie - zverejnené dňa 28.12.2017 PDF Pozvánka na Veľkonočný bál v  obci Svätý Kríž, zverejnené dňa 28.02.2017 PDF... VIAC

  • Kontrolór obce

   10.06.2015 09:20

   Plán kontrolnej činnosti 2.polrok 2018 - zverejnené 12.06.2018 PDF Plán kontrolnej činnosti 1.polrok 2018 - zverejnenie 27.11.2017  PDF Plán kontrolnej činnosti 2.polrok 2017 - zverejnenie 30.5... VIAC

  • Záverečný účet obce

   09.06.2015 09:45

   Záverečný účet obce Malatíny rok 2017 schválený dňa 27.06.2018 PDF Záverečný účet obce Malatíny rok 2017 zverejnený 31.05.2018 o 18,10 hod. PDF Záverečný účet obce Malatíny rok 2016 zverejnený 18.05... VIAC

  • Pozvánky na zasadnutie obecného zastupiteľstva

   18.05.2015 12:50

   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 01.08.2018 PDF Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 21.06.2018 PDF Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.05.2018 PDF Pozvánka na... VIAC

  • Oznámenia

   09.04.2015 07:00

   Oznámenie - vyčistime svoju obec - jarná brigáda na 14.4.2018  PDF TU Oznámenie - vyčistime svoju obec - jarná brigáda na 22.4.2017 PDF TU Oznámenie úradu práce SV a R Liptovský Mikul... VIAC