2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o vylepovaní plagátov na území obce Malatíny PDF
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  č.1/2017 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Malatíny PDF