• Novinky a udalosti

  • Harmonogram vývozu separovaného zberu

   26.07.2016 11:00

   Harmonogram vývozu separovaného zberu v mesiaci december 2016 PDF Harmonogram vývozu separovaného z...

  • Kultúrne podujatia

   28.12.2015 15:15

   Pozvánka na divadelné predstavenie zverejnené dňa 28.12.2016  PDF Pozvánka - úcta k starším PD...

  • Kontrolór obce

   10.06.2015 09:20

   Plán kontrolnej činnosti 2. polrok 2016 -  5.10.2016  - PDF Vyhlásenie voľby hlavného kon...


  Zobraziť viac