• Novinky a udalosti

  • Harmonogram vývozu separovaného zberu

   26.07.2016 11:00

   Harmonogram vývozu separovaného zberu v mesiaci november 2019 PDF ZBER ELEKTROODPADU PDF Harmonogr...

  • Kultúrne podujatia

   28.12.2015 15:15

   Stavanie mája a deň detí - zverejnené 16.05.2019 PDF Malatínsky  výlet - zverejnené 16.4.2019...

  • Kontrolór obce

   10.06.2015 09:20

   Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2019 - zverejnený 16.10.2018 schválený 31.10.2018 PDF Plán...


  Zobraziť viac